Slovo závěrem

Rektorský sportovní den 2017 je za námi.


Vážení sportovní přátelé. Konec letního semestru byl okořeněn tradiční sportovní událostí, která je každoročně výzvou pro všechny sportuchtivé nadšence z celé Univerzity Karlovy. I letos se za krásného slunečného počasí v rámci Rektorského sportovního dne sešlo více než  1100 studentek, studentů, vyučujících a zaměstnanců naší univerzity.


Zahájení celého Rektorského sportovního dne bylo pevně v rukách ( jak jinak ) Rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy a Děkana  2.lékařské fakulty Vladimíra Komárka. Po úvodních proslovech se naplno rozeběhly soutěže v malém fotbalu, softbalu, plavání , atd. Kromě Sportovního centra Univerzity Karlovy se další sportovní soutěže a setkání konala na Albertově, kanálu v Troji, u Žlutých lázní, v areálu FTVS, ale například i na Sázavě. Že se jedná o významnou a masovou sportovní akci potvrdila i přítomnost České televize, jejíž reportáž jsme mohli vidět na ČT4 sport- Sport v regionech.


Celá organizace letošního ročníku Rektorského sportovního dne byla svěřena 2. lékařské fakultě (konkrétně Ústavu tělesné výchovy) a ve spolupráci s ostatními kolegy z kateder a ústavů tělesné výchovy odvedli skutečně mimořádný kus práce. Díky perfektní organizaci připravili příjemný den plný zajímavých sportovních klání a výkonů a rovněž společenských setkání, na která obyčejně není v průběhu roku čas ani prostor. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za hodnotné sportovní výkony a za nadšení které během RSD projevili. Doufáme , že tento sportovní den byl zároveň nejen dobrou propagací tělesné výchovy a sportu na vysokých školách, ale rovněž pozvánkou na ročník příští.


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám