Rektorský sportovní den 16.5.2012

Slovo závěrem

Vážení sportovní příznivci,


Rektorský sportovní den, uskutečněný 16. 5. 2012, je minulostí. Přípravy akce takového rozsahu trvají mnohonásobně déle než samotný prožitek z jejího průběhu. Jaký tedy byl letošní prožitek? Snad ho mohu za všechny aktéry označit jako pohodový, sportovně bojovný, bezproblémový a to i přesto, že počasí bylo letos ve znamení skutečných „ledových mužů“.


Všechny plánované sportovní aktivity, ve  SCUK  Hostivař i na externích sportovištích mimo tento areál, proběhly v plném rozsahu.


Celkový počet účastníků ve 26 sportovních disciplínách byl 1143. Nepřízeň počasí způsobila mírně nižší počet sportujících oproti RSD 2011, ale vše převážila spokojenost a nadšení, s jakým drtivá většina sportovců odehrála své turnaje a absolvovala i další pohybové aktivity. V rámci zájmu a možností se představili studenti i zaměstnanci z celého spektra fakult Univerzity Karlovy. Nejsilněji byly letos znovu obsazeny klíčové turnaje – kopaná, volejbal, florbal a aerobiková cvičení. Kladné ohlasy přinesly i doplňkové ukázkové sporty, zejména woodkopf a podvodní rugby!  Bojovalo se v plném nasazení, přesto čestně podle avizovaného ducha fair play a harmonického souladu fyzické i duševní stránky sportovního výkonu. Potvrdilo se, že sport má nezpochybnitelné postavení v životě široké vysokoškolské obce!


Jménem KTV PF UK, hlavního organizátora RSD 2012, chci závěrem poděkovat nejen zúčastněným sportovcům, ale i všem, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na realizaci tohoto tradičního sportovního svátku UK v Praze. 


Děkuji sportovcům, organizátorům turnajů, zaměstnancům RUK i SCUK Hostivař za společně realizovaný a vydařený Rektorský sportovní den 2012!

Pořadatelskou štafetu přebírá KTV Přírodovědecké fakulty UK.

Hodně úspěchů všem a na shledanou při RSD 2013!


Mgr. Růžena Kosová

vedoucí Katedry tělesné výchovy

Právnické fakulty UK


Poslední změna: 18. únor 2015 14:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám