Slovo závěrem

Slovo závěrem

Vážení kolegové, studenti a sportovní příznivci,Rektorský sportovní den 2013 je již minulostí. Ráda bych v závěrečném hodnocení poděkovala všem, kteří se na jeho organizaci a průběhu podíleli. Pracovníkům rektorátu a sportovního centra UK, garantům jednotlivých pohybových aktivit, kolegům - členům KTV Přírodovědecké fakulty a především všem aktivním účastníkům. Letošní ročník proběhl ve znamení pohody, radosti z pohybu a krásného počasí.Všech 29 plánovaných sportovních aktivit se uskutečnilo v plném rozsahu za účasti 1465 studentů UK a 27 studentů programu ERASMUS. Vážíme si především aktivní účasti pana rektora Prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. a dalších zaměstnanců UK.Jako garanti letošního ročníku jsme využili Rektorského dne ke slavnostnímu předání mimořádných sportovních stipendií studentům Přírodovědecké fakulty. Stipendia za reprezentaci byla předána ve sportovním centru UK děkanem Přírodovědecké fakulty Prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc.Sport a pohybové aktivity se staly v současné době nedílnou součástí moderního životního stylu. Kromě nesporného významu v oblasti zdraví jsou sportovně pohybové aktivity vhodnou příležitostí pro rozvíjení intersociálních kontaktů a vazeb. Je zřejmé, že tělesná výchova a sport jsou neodmyslitelnou součástí vysokoškolského života. Lze si jen přát, aby si toto stále připomínali nejen ti, kterých se to nejvíce týká a to jsou studenti, ale i učitelé, kteří jsou odpovědni za kvalitu procesu výuky a samozřejmě i ti, kteří rozhodují o vytváření odpovídajících podmínek pro rozvoj organizované tělesné výchovy na vysokých školách.Hlavním organizátorům dalšího ročníku Rektorského sportovního dne v roce 2014 - katedře tělesné výchovy MFF přeji stejně kvalitní podmínky při organizaci a řadu spokojených sportovců!


Mgr. Kateřina Feitová

Vedoucí KTV PřF UK


Poslední změna: 18. únor 2015 15:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám