Slovo závěrem

Vážení sportovní přátelé,

Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy je úspěšně za námi. Letošní ročník se konal za krásného počasí na sportovištích v Praze, Hradci Králové a nově i na univerzitě v Plzni. Příznivé počasí ovlivnilo pozitivně celkovou účast sportovního dne.

V Praze byla nabídka sportů opět velmi bohatá, 32 různých sportovních aktivit ve SCUK Hostivaři a dalších přidružených sportovištích v Praze. Sportoviště navštívilo v Praze přes 1200 sportujících. V Hradci Králové se sportování účastnilo více než 160, v Plzni 271 studentů.

Na sportoviště zavítali nejen studenti, ale i zaměstnanci UK.

Sportovní centrum v Hostivaři navštívilo v dopoledních hodinách kolegium paní rektorky UK prof. M. Králíčkové. Popřáli hodně zdaru sportovcům při turnajích a dalších sportovních aktivitách.

Jak nabídka slibovala, účastníci se zapojili do soutěžních i nesoutěžních forem sportovních aktivit. Řada účastníků využila příležitosti vyzkoušet si sporty, se kterými se běžně nemají příležitost setkat. (letní forma biatlonu, seakayaky, veslování, paddleboarding)

Nejpočetnější sportovní akcí byl volejbalový turnaj, který pořádal na Albertovských kurtech letošní organizátor RSD – Matfyz.

Účastnilo se celkem 19 družstev, z toho 10 z MFF.

Velký zájem byl o nově zařazenou soutěž v šachu a též o různé formy cvičení Aerobik/ Body & Mind.

Závěrem bychom chtěli poděkovat rektorátu za podporu celé sportovní akce, kolegům organizátorům za přípravu a hladký průběh soutěží. Sportovcům pak za účast a skvělé sportovní výkony.

Těšíme se opět na viděnou příští rok, kdy bude RSD organizovat ÚTV 1.LF

Za celý organizační tým

Mgr. Tomáš Jaroš

KTV MFF UK


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám