Úvodní stránka

Vážení sportovní přátelé,


v letošním roce je Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy v Praze naplánován na čtvrtek 16. května, jeho organizací byla pověřena katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK.


Je dlouholetou tradicí, že se v tento den na sportovištích setkávají studenti všech univerzitních fakult, aby mezi sebou porovnali své síly ať už v plánovaných turnajích nebo v různých individuálních disciplínách. Podobně jako v minulých letech budou letos připraveny tradiční sporty i prezentace méně obvyklých pohybových aktivit. Vybírat tedy bude z čeho a záleží pouze na samotných studentech, do jaké sportovní činnosti se zapojí.


KTV PřF věří, že veškerých vypsaných akcí se zúčastní co nejvíce studentů a zaměstnanců fakult. Že budou všichni soutěžit s radostí, čestně, v rámci sportovních pravidel a naplní známá hesla "ve zdravém těle zdravý duch" a "není důležité vyhrát, ale zúčastnit se".


Přejeme všem, kteří se Rektorského sportovního dne zúčastní, ať už jako sportovci či diváci, kteří přijdou povzbudit své kamarády, aby byli svědky nevšedních sportovních zážitků a výkonů podpořených dobrým pocitem z aktivního pohybu.


V neposlední řadě děkujeme všem spolupracujícím katedrám a ústavům tělesné výchovy z celé UK, které se podílejí na zajištění programu v rámci jednotlivých sportovních disciplín a bez jejichž spolupráce by byl program značně ochuzen.


16. května se těšíme na viděnou se všemi účastníky Rektorského sportovního dne!


Mgr. Kateřina Feitová

vedoucí katedry tělesné výchovy

PřF UK Praha


Poslední změna: 18. únor 2015 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám