Slovo závěrem


Vážení studenti, kolegové a sportovní nadšenci!


Rok 2016 je významným rokem. Jak z hlediska kulturního, připomínáme si 700 let od narození zakladatele naší univerzity - Karla IV., tak z hlediska sportovního, je rokem XXXI. letní olympiády. Pojí se zde dvě kulturní tradice, které jakoby symbolicky naplňovaly antický odkaz kalokagathie - spojení duševní a tělesné krásy člověka.


V tomto ovzduší proběhl i letošní Rektorský sportovní den. Charakterizovaly ho dvě skutečnosti. Proběhl o týden dříve než v minulých letech a provázelo ho deštivé počasí. Obě tyto skutečnosti se podepsaly na účasti. První v kladném smyslu, ta druhá bohužel v záporném. Přesto počet 1095 účastníků v 29 sportovních aktivitách je číslo, které svědčí o zájmu a sounáležitosti studentského života s pohybem a sportem. Je třeba ocenit zájem a zaujetí účastníků sportovních disciplin, které se konaly venku a měly proto pro déšť zhoršené podmínky - fotbal, softbal, orientační běh, volejbal atd. Přesto měly i tyto soutěže hojnou účast (viz. celkové hodnocení). Dík patří i všem organizátorům, kteří zabezpečili důstojný, bezproblémový průběh a odpovídající podmínky pro všechny sportovní aktivity a soutěže.

Význam celé akce podtrhla návštěva rektora UK prof. MUDr.Tomáše Zimy Dr.Sc., MBA, který si našel ve svém náročném programu čas a přijel povzbudit sportující studenty v jejich úsilí.


Chtěl bych popřát hodně zdaru Katedře TV 2.LF UK, která v příštím roce přebírá pomyslný „štafetový kolík“ a bude koordinátorem a pořadatelem RSD v roce 2017.


PaedDr. Martin Hrubý

vedoucí KTV FF UK
Poslední změna: 26. leden 2018 11:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám