Slovo závěrem (2017)

Slovo závěrem


Rektorský sportovní den 2017 je za námi.


Vážení sportovní přátelé. Konec letního semestru byl okořeněn tradiční sportovní událostí, která je každoročně výzvou pro všechny sportuchtivé nadšence z celé Univerzity Karlovy. I letos se za krásného slunečného počasí v rámci Rektorského sportovního dne sešlo více než  1100 studentek, studentů, vyučujících a zaměstnanců naší univerzity.


Zahájení celého Rektorského sportovního dne bylo pevně v rukách ( jak jinak ) Rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy a Děkana  2.lékařské fakulty Vladimíra Komárka. Po úvodních proslovech se naplno rozeběhly soutěže v malém fotbalu, softbalu, plavání , atd. Kromě Sportovního centra Univerzity Karlovy se další sportovní soutěže a setkání konala na Albertově, kanálu v Troji, u Žlutých lázní, v areálu FTVS, ale například i na Sázavě. Že se jedná o významnou a masovou sportovní akci potvrdila i přítomnost České televize, jejíž reportáž jsme mohli vidět na ČT4 sport- Sport v regionech.


Celá organizace letošního ročníku Rektorského sportovního dne byla svěřena 2. lékařské fakultě (konkrétně Ústavu tělesné výchovy) a ve spolupráci s ostatními kolegy z kateder a ústavů tělesné výchovy odvedli skutečně mimořádný kus práce. Díky perfektní organizaci připravili příjemný den plný zajímavých sportovních klání a výkonů a rovněž společenských setkání, na která obyčejně není v průběhu roku čas ani prostor. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za hodnotné sportovní výkony a za nadšení které během RSD projevili. Doufáme , že tento sportovní den byl zároveň nejen dobrou propagací tělesné výchovy a sportu na vysokých školách, ale rovněž pozvánkou na ročník příští.


Poslední změna: 26. leden 2018 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám